Školní jídelna Zlín, Hradská 5189
 

 
 

Objednání obědů online
Mimo provoz!

 
 

(bez obsahu alergenů)

 
 

Jídelníček do 3.6.2022

 
 

(s obsahem alergenů)

 
 

Vnitřní řád školní jídelny

 
     
 

Základní informace
pro strávníky

 
     
 

Jak objednat oběd
čipem/čipovou kartou

 
     
 

Potvrzení o vkladu na účet

 
     
 

Poloha jídelny na mapě

 
 

Poloha jídelny na mapy.cz

 
     
 

Přihláška ke školnímu stravování

 
 

(žáci ZŠ a SŠ)

 
 

Odhláška ze školního stravování

 
 

(žáci ZŠ a SŠ)

 
 

Přihláška ke stravování

 
 

(ostatní strávníci)

 
 

Odhláška ze stravování

 
 

(ostatní strávníci)

 
 

Odebrání oběda do jídlonosiče

 
 

(v případě prvního dne neplánované
nepřítomnosti žáka ve škole)

 
     
 

Zdravá školní jídelna

 
 

www.jidelny.cz

 

Aktualizováno 29.6.2022

Přístupy od 14.1.2012

 

TOPlist

 
     
 

 
 

 

 

.

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

adresa: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín  telefon: 577 210 772  e-mail: kancelar@9zszlin.cz  IČO: 71008080  DIČ: CZ71008080.

datová schránka: 9htmupa     web: www.9zszlin.cz

.

Školní jídelna Hradská 5189, 760 01 Zlín

telefon: 577 439 173       e-mail: sjhradska@9zszlin.cz

mobil je v provozu od 8.6.2022 do 30.6.2022 v níže uvedené dny a časy: 606 159 880 
 

.

Připravujeme
Cena oběda od 1.9.2022

žáci ZŠ:       7 - 10 let   32        11 - 14 let   34          15 a více let   37 Kč

žáci SŠ: 37 Kč    cizí strávníci: 113     zaměstnanci ZŠ: 113 (poníženo o příspěvek zaměstnavatele)

 
Z důvodu generální opravy je školní jídelna
 Hradská od 6.6.2022 do 23.8.2022 uzavřena!
 
Žáci, kteří končí stravování
(žáci 9. tříd ZŠ a žáci ZŠ a OA přecházející od 1.9.2022 na jinou školu)
.

Vyplňte odhlášku ze školního stravování.

.
Místo a termíny pro odevzdání odhlášky
ze školního stravování
(podepsané rodiči)
.
služební vchod ZŠ Zlín, Štefánikova 2514
(vchod od SŠ Gastro Zlín z ulice Univerzitní)
.
   st 8.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
10.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
po 13.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
st 15.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
17.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
po 20.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
st 22.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
čt 23.6.2022   7:30-12:00 h   11:30-14:30 h
st 29.6.2022   7:30-10:30 h   11:30-14:30 h
čt 30.6.2022   7:30-12:00 h   11:30-14:30 h
 
Po odevzdání vyplněné odhlášky Vám bude vyplacen nevystravovaný zůstatek (v Kč) z účtu. Záloha za čip 120 Kč nebo čipovou kartu 92 Kč bude vrácena jen v případě, že čip
nebo karta budou nepoškozeny a řádně vyčištěny. Pro vyčištění doporučujeme CIF.
 
 
Alergeny ve školní jídelně      Seznam alergenů
 
Cena oběda

žáci ZŠ:       7 - 10 let   29        11 - 14 let   31          15 a více let   34 Kč

žáci SŠ: 34 Kč    cizí strávníci: 110     zaměstnanci ZŠ: 110 (poníženo o příspěvek zaměstnavatele)

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování
jsou do výše uvedených věkových skupin
žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku!

.

Žáci ZŠ a nezletilí žáci SŠ ve dnech, kdy nejsou přítomni ve škole, nemají nárok
 na zvýhodněnou cenu a jsou povinni si na tyto dny oběd odhlásit!
Právo na zvýhodněnou cenu oběda pro žáky je pouze ve dnech pobytu ve škole
a první den neplánované nepřítomnosti ve škole!

.

V souladu s vyhláškou o školním stravování mají žáci první den neplánované nepřítomnosti ve škole
možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče.
V tomto případě odevzdejte při odběru oběda vyplněný tiskopis o odebrání oběda.
(přineste předvyplněný nebo jej obdržíte a vyplníte v jídelně).
 
Výdejní doba

žáci a zaměstnanci ZŠ: 11:45 - 14:00 h    žáci SŠ, cizí strávníci: 11:25 - 11:45 h

 

Vkládání hotovosti na účet v kanceláři školní jídelny

každé pondělí v době 7:00 - 14:00 h
každou středu v době 6:30 - 8:30 h
 

Bezhotovostní převod na účet

číslo účtu: 35-1422776399/0800

variabilní symbol: osobní číslo strávníka
konstantní symbol: 0558
 
Pokyny pro nové strávníky

Noví strávníci odevzdají v kanceláři školní jídelny

- vyplněnou přihlášku ke stravování

- zaplatí v hotovosti zálohu na čip/čipovou kartu 120 Kč/92 Kč

- po přidělení osobního čísla si mohou vkládat hotovost na účet pro objednávání obědů

 
Záloha na čip, čipovou kartu
Zálohu zaplaťte v hotovosti v kanceláři školní jídelny při přihlášení ke stravování
(poškození, ztrátě čipu/čipové karty).
.

Záloha na čip - 120 Kč   

   
(žáci ZŠ)

Záloha na čipovou kartu - 92 Kč

(žáci SŠ, zaměstnanci ZŠ, cizí strávníci)
.
Při odhlášení ze stravování bude záloha vrácena jen v případě, že čip/čipová karta
 budou nepoškozeny a řádně vyčištěny! Pro vyčištění čipové karty doporučujeme CIF.
 
Archiv jídelníčků

.

2021/2022     2020/2021     2019/2020     2018/2019

2017/2018     2016/2017     2015/2016     2014/2015

 
.
Zdravá školní jídelna
www.zdravaskolnijidelna.cz
Podrobnosti k projektu          Akce k projektu
.

.

.
 
Protokol o kontrole KHS - listopad 2014
Odborné hodnocení jídelního lístku www.jidelny.cz            9, 10 2014        11 2014
.
.

Článek o školních jídelnách   (Zlínský deník 3.9.2013)

.
Článek o výběru z více jídel ve školních jídelnách   (Zlínský deník 3.9.2013)
.
Zásady výživy dětí a dospívajících
.
Prezentace MZ ČR - Každodenní cesta ke zdraví (ovoce, zelenina)
.
Pět klíčů k bezpečnému stravování - leták MZ ČR
 
Dny evropské kuchyně        projekt pro strávníky ve školním roce 2013/2014

Článek o projektu (na www.jidelny.cz)